Warsztat Terapii Zajęciowej w Złotoryi

  Fundacja Rozwoju Powiatu Złotoryjskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Oryginały dokumentów w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Złotoryi, ul. Staszica 2 lub prosimy o kontakt e-mail lub telefoniczny z Panem Michałem Wozowczykiem.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 76/ 878 83 18

Czytaj więcej...

Konkurs rozstrzygnięty.

Informujemy, że konkurs na kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Złotoryi został rozstrzygnięty.

Pan Michał Wozowczyk, spełniając wszelkie warunki konkursu i uzyskując największą ilość głosów, został kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Złotoryi

Ogłoszenie o Naborze na Kierownika WTZ w Złotoryi

Zarząd Fundacji Rozwoju Powiatu Złotoryjskiego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Fundacji Rozwoju Powiatu Złotoryjskiego.

Wymagania:

 • Obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa spowodowane umyślnie,
 • wykształcenie wyższe magisterskie, mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym lub decyzyjnym,
 • znajomość podstawowych zagadnień z zakresu prawa pracy, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz zaburzonych psychicznie,
 • znajomość funkcjonowania i finansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej,
 • umiejętność kierowania zespołem ludzkim oraz umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, kreatywność,
 • wysoka kultura osobista,
 • odpowiedzialność, umiejętność kontroli pracy innych,
 • prawo jazdy kat. B (mile widziane doświadczenie w prowadzeniu busa),
 • znajomość zakresu udzielania pierwszej pomocy,
 • mile widziane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • kierowanie całokształtem działalności oraz zapewnienie warunków ekonomicznych do prowadzenia rehabilitacji zgodnie z założeniami WTZ,
 • nadzór nad prowadzeniem dokumentacji placówki zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi,
 • zapewnienie odpowiednich warunków pracy i organizacji zajęć w Warsztacie,
 • prowadzenie i nadzór nad dokumentacją merytoryczną oraz finansową WTZ,
 • koordynowanie i formułowanie programów rehabilitacyjnych oraz okresowa ocena efektów rehabilitacyjnych w odniesieniu do poszczególnych uczestników WTZ,
 • współpraca z rodzicami i opiekunami uczestników WTZ,
 • kierowanie i nadzorowanie pracy WTZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie Warsztatu Terapii Zajęciowej,
 • organizowanie wycieczek i spotkań integracyjnych,
 • stałe rozwijanie działalności i oferty WTZ-u oraz realizacja założeń statutowych Fundacji Rozwoju Powiatu Złotoryjskiego w oparciu o bazę Warsztatu (w oparciu o roczny plan pracy).

Wymagane dokument:

 1. Życiorys z przebiegu nauki i pracy zawodowej (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Dokumenty potwierdzające posiadane wymaganego wykształcenia,
 4. Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,
 5. Podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 6. Podpisana klauzura o treści "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji na stanowisko kierownika WTZ zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)"

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Fundacji Rozwoju Powiatu Złotoryjskiego, ul. Staszica 2, 59-500 Złotoryja, w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Konkurs na stanowisko Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Złotoryi,w terminie do dnia 27.07.2016 r. godz. 1500 .

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 29.07.2016 r.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 


Zarząd Fundacji Rozwoju Powiatu Złotoryjskiego, po zapoznaniu się z ofertami, dopuszcza do rozmowy kwalifikacyjnej, o której kandydaci zostaną poinformowani w terminie do 7 dni od daty rozpatrzenia ofert.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA KIEROWNIKA WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W ZŁOTORYI

ZARZĄD FUNDACJI ROZWOJU POWIATU ZŁOTORYJSKIEGO

ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Fundacji Rozwoju Powiatu Złotoryjskiego.

Wymagania:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. Niekaralność za przestępstwo spowodowane umyślnie,
 4. Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej, psychologii lub pokrewnych nauk społecznych bądź inne uzupełnienie studiami podyplomowymi z w/w zakresu,
 5. Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu prawa pracy, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i zaburzonych psychicznie,
 6. Znajomość funkcjonowania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej,
 7. Umiejętność kierowania zespołem ludzkim oraz umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 8. Wysoka kultura osobista,
 9. Odpowiedzialność, kreatywność, umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 10. Prawo jazdy kat. B (mile widziane doświadczenie prowadzenia busa dla 9 osób),
 11. Znajomość z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kierowanie całokształtem działalności oraz zapewnienie warunków ekonomicznych do prowadzenia rehabilitacji zgodnie z założeniami WTZ,
 2. Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji placówki zgodnie z regulacjami prawnymi,
 3. Zapewnienie odpowiednich warunków pracy i organizacji zajęć w Warsztacie,
 4. Prowadzenie i nadzór nad dokumentacją merytoryczną i finansową WTZ,
 5. Koordynowanie i formułowanie programów rehabilitacyjnych oraz okresowa ocena efektów rehabilitacyjnych w odniesieniu do poszczególnych uczestników,
 6. Współpraca z rodzicami i opiekunami uczestników WTZ,
 7. Kierowanie i nadzorowanie pracy WTZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej,
 8. Organizowanie wycieczek i spotkań integracyjnych.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia,
 4. Podpisane pisemne oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 5. Podpisana klauzura o treści "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji na stanowisko kierownika  WTZ zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)".

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Fundacji Rozwoju Powiatu Złotoryjskiego, ul. Staszica 2, 59-500 Złotoryja w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Konkurs na stanowisko Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Złotoryi, w terminie do dnia 13.05.2016 r. godz. 1500 .

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 25.05.2016 r.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Zarząd Fundacji Rozwoju Powiatu Złotoryjskiego, po zapoznaniu się z ofertami dopuszcza się rozmowę kwalifikacyjną, o której kandydaci zostaną poinformowani w terminie do 7 dni od daty rozpatrzenia ofert.

 

 

 

NOWY ZARZĄD FRPZ ZŁOTORYJA

Rada Powiatu Złotoryjskiego w dniu 29/10/2015 r. uzupełniła skład Zarzadu Fundacji Rozwoju Powiatu Złotoryjskiego w Złotoryi. 

Na członka Zarzadu Fundacji Rozwoju Powiatu Złotoryjskiego w Złotoryi została powołana Pani Ewelina Szkutnik.

Pracownicy i Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Złotoryi bardzo dziekuja ustępujacemu członkowi Zarzadu Panu Arnoldowi Hochułowi za szczególny wkład osobisty i zaangażowanie.

I Regionalne Spotkanie z Przyrodą w Świerzawie

W czwartek trzeciego września Kalina Dziadyk, Stanisława Kowalczyk i Jakub Zapłata brali udział w spotkaniu integracyjnym organizowanym przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Świerzawie, pod nazwa I Regionalne Spotkanie z Przyroda. 

"Dębowe zuchy" z WTZ Złotoryja wywalczyły pierwsze miejsce. 

 GALERIA

VIII FESTIWAL OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REGIONU LEGNICKIEGO „PIOSENKĄ MALOWANE”

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Złotoryi otrzymali zaproszenie od Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelektualnym „Jutrzenka”, Warsztat Terapii Zajęciowej „Jutrzenka” i Studio Artystyczne „Fame” na

VIII FESTIWAL OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REGIONU LEGNICKIEGO „PIOSENKA MALOWANE”.

Konkurs odbył się 19.06.2015 r. w Domu Kultury „ATRIUM” w Legnicy.

Uczestnicy wykonywali piosenki z repertuaru Maryli Rodowicz pod hasłem „Kolorowe Jarmarki”.

 

Naszą placówkę reprezentowali: Agata, Kalina, Jakub i Paweł pod opieką Pani Małgosi. 

Agata i Jakub wyśpiewali specjalne wyróżnienia.  

GALERIA

'CZESKI RAJ" - Liberec i okolice.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Złotoryi zorganizował wycieczkę dla uczestników warsztatu do regionu zwanego „Czeskim Rajem” – Liberec i okolice Czech.

Wyjazd integracyjny odbył się w dniach od 01.06.2015 r. do 03.06.2015 r.

Plan wycieczki obejmował:

 • Zwiedzanie „Bozkowskich Jaskiń”
 • Centrum Babylon – IQPark
 • Starówka Miasta Liberec, piękny Ratusz
 • Wieża widokowa Jeszczed
 • Tor bobslejowy – Bobova Draha
 • Zamek Frydlant

GALERIA

REGIONALNY KONKURS KARAOKE

II miejsce wywalczył Jakub Zapłata w Regionalnym Konkursie Karaoke dla Osób Niepełnosprawnych, które odbyło się 09.06.2015 r. w Chojnowie.

GALERIA